ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատու հեռախոսահամար՝ +37460570500

Արգելվում է օգտագործել այլ անձի ՀԾՀ-ն հարթակից անձի մասին տեղեկություն ստանալու համար առանց «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության:
ՀՎՀՀ-ով որոնումը հասանելի է → այստեղ
ՀԾՀ

ՀԾՀ պետք է պարունակի 10 նիշ

=

խնդրում ենք հաշվել և մուտքագրել ստուգիչ արտահայտության արժեքը