Կայքի քարտեզ  |  eng  |  pyc  |  հայ   
   Օրենքը չի կարող օրենք լինել, եթե նրա թիկունքում չկա հարկադրելու ընդունակ մի ուժ   
  
Հարկադիր կատարման ծառայությունը պարզաբանում է 2017-04-28 17:10
   Ս/թ ապրիլի 28-ին Հատուկ քննչական ծառայության կողմից տարածվել է պաշտոնական հաղորդագրություն՝ վերտառությամբ, որը տարածվել է նաև զանգվածային ... Տե'ս ավելին

Հարկադիր կատարման ծառայությունը տեղեկացնում է  2017-04-25 09:55
  Հարկադիր կատարման ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 2017 թվականի ապրիլի 18‑ից 21-ը Ծառայության կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացվել ... Տե'ս ավելին
ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարող
Հարկադիր կատարող
Կառուցվածքը
Հարկադիր կատարման ենթակա ակտեր
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Ընթացակարգը
Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները
Կիրառվող միջոցները
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդ
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի հասկացությունը եւ կազմակերպումը
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի ընթացքը
Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդը չկայացած համարելը եւ անվավեր ճանաչելը
Երկրորդ եւ հետագա հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդները
Օրենսդրություն
Նորություններ
Հաճախ տրվող հարցեր
Մեդիադարան
Արձագանքներ
Հասցեներ եւ հեռախոսահամարներ
Երկրորդ եւ հետագա հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդները
  1. Յուրաքանչուր չկայացած հարկադիր աճուրդից հետո` երրորդ աշխատանքային օրը, կայքում զետեղվում է կրկնակի հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի դրված լոտի մասին ծանուցումը:
  2. Եթե աճուրդը չի կայացել գնորդ չլինելու կամ լոտի մեկնարկային գնի հավելում չկատարելու հիմքերով, ապա հաջորդ հարկադիր աճուրդ կազմակերպելուց վաճառվող լոտի մեկնարկային գինն իջեցվում է նախորդ աճուրդի համար սահմանված մեկնարկային գնի տասը տոկոսի չափով:
  3. Եթե աճուրդը չի կայացել գնորդի կողմից լոտի գնման գինը սահմանված ժամկետում չվճարելու կամ առուվաճառքի պայմանագիրը չստորագրելու հիմքերով, ապա լոտի մեկնարկային գնի իջեցում տեղի չի ունենում:
  4. Երկրորդ եւ յուրաքանչյուր հերթական աճուրդից հետո լոտը չվաճառվելու դեպքում պահանջատերը աճուրդի ավարտից հետո` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, իրավունք ունի պահանջի դիմաց այն ընդունելու այդ աճուրդի մեկնարկային գնով£ Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող պետական մարմիններն իրավունք ունեն պահանջի դիմաց ընդունելու լոտը, եթե նրանք ունեն նման լիազորություն£ Պահանջի դիմաց գույք ընդունելու լիազորություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
  5. Պահանջատերը պահանջի դիմաց լոտն իրեն հանձնելու վերաբերյալ իր գրավոր պահանջը կարող է ներկայացնել ծառայություն մինչեւ չկայացած աճուրդից հետո երկրորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Պահանջատիրոջ գրավոր պահանջի բացակայության կամ միեւնույն պարտապանի գույքի նկատմամբ բռնագանձման վերաբերյալ երկու եւ ավելի կատարողական թերթերի (բացառությամբ պետական տուրքի բռնագանձման) առկայության դեպքում լոտը պահանջատերերին չի հանձնվում, եւ աճուրդային գործընթացը շարունակվում է:
  6. Պահանջատիրոջ եւ հարկադիր կատարողի միջեւ կնքվում է գույքը հանձնելու մասին պայմանագիր£ Եթե լոտի մեկնարկային գինը գերազանցում է դատական ակտով որոշված պարտքի չափը, ապա պահանջատերը մինչեւ պայմանագիր կնքելը եւ լոտը իրեն հանձնելը պարտավոր է պարտապանին վճարել հանձնվող լոտի մեկնարկային գնի ու դատական ակտով որոշված պարտքի միջեւ եղած տարբերությունը: Գույքը (լոտը) պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարվելուց հետո:
  7. Վեցերորդ աճուրդից հետո լոտը չվաճառվելու դեպքում հարկադիր կատարողն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով այն իրացնելու ուղղակի վաճառքի միջոցով (բացառությամբ անշարժ գույքի, բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայի), մշակութային արժեքների):
  8. Հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքի 29-35-րդ հոդվածներով նախատեսված հարկադիր աճուրդները կազմակերպվում եւ անցկացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախատեսված դեպքերում:
Հարկադիր աճուրդ

DataLex Դատական Տեղեկատվական Համակարգ


Առցանց հարց

Էլեկտրոնային փոստ

Օգտագործող:
Գաղտնաբառ:

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0078, Հալաբյան փ. 41ա | Թեժ գիծ՝ (+374) 60 570-435 | Էլ. փոստի հասցե՝ hotline@harkadir.am
Copyright 2010 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հարկադիր կատարման ծառայություն |
Designed & Developed by WebCenter design studio